Cast and Crew

  • SJ Surya Priya Bhavani Shankar
  • Nelson Venkatesan
  • Justin Prabhakaran

SYNOPSIS

A drama film directed by Nelson Venkatesan, starring SJ Surya and Priya Bhavani Shankar in the lead roles.