Cast and Crew

  • Samuthirakani Rajaji Sanghavi and Naina Sarwar
  • Dhanaram Saravanan
  • Natarajan Sankaran

SYNOPSIS

A drama film directed by Dhanaram Saravanan, starring Samuthirakani, Rajaji, Sanghavi and Naina Sarwar in the lead roles.